Laboratori de Mediació i Resolució de Conflictes

El “Laboratori de Mediació i Resolució de Conflictes” està coordinat pel Dr. Fidel Molina, dintre del Grup de recerca Consolidat GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura).

 Descarregar Pdf

El laboratori de Mediació de Conflictes participa a la Nit Europea dels Investigadors amb la xerrada del Dr. Fidel Molina “Com afrontar els conflictes?… i resoldre’ls: vers una gestió alternativa i dialògica.

El “Laboratori de Mediació i Resolució de Conflictes” està coordinat pel Dr. Fidel Molina, dintre del Grup de recerca Consolidat GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura).

Va ser aprovat per la Junta de Govern de la UdL el 27 d’abril de 2000, a proposta de la Comissió d’Investigació.

RECERCA I FORMACIÓ

El Laboratori de Mediació i Resolució de Conflictes contempla tres línies bàsiques d’actuació. Aquestes accions acadèmiques estan entre la investigació i la formació:
a) Docència: dissenyar i desenvolupar cursos de formació teòrica (i pràctica) sobre esta temàtica, tant en l’àmbit de la educació formal com en el de l’educació no formal.
b) Recerca: promoure la investigació sobre el tema de la Resolució de Conflictes en general, i en relació a l’educació en concret.
c) Orientació: assessorar a diverses institucions, en les que el conflicte sigui viscut com un entrebanc per l’activitat quotidiana i demanin ajut per gestionar els conflictes. Possibilitat d’implementació de programes de resolució de conflictes en l’àmbit escolar a través de procediments com la mediació per part dels adults, mediació entre iguals i/o ensenyament a l’aula.
Presentem la possibilitat de desenvolupar diversos projectes sobre Educació en general, i d’educació intercultural, en particular i emmarcant-lo tot en el gran àmbit de la resolució de conflictes.

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

El laboratori es planteja també l’orientació i l’assessorament a diverses institucions, en les que el conflicte sigui viscut com un entrebanc per l’activitat quotidiana i demanin ajut per gestionar els conflictes.
El disseny de la intervenció pot presentar-se també en el marc de l’anomenada investigació-acció, ja què es pot proposar als educadors i professionals de la salut, la realització d’una reflexió sobre la pràctica educativa, així com la pràctica en relació amb la salut i la qualitat de vida.
Les demandes potencials poden venir dels centres d’educació primària i de secundària, de l’àmbit de l’educació social  (animació sociocultural, etc.) i altres àmbits comunitaris i cívics (associacions de veïns, comunitats, ajuntament, treball social, salut, esport, etc.).

ALTRES CONSIDERACIONS 

El funcionament del Laboratori s’emmarca dintre del GESEC. Tanmateix, els projectes de recerca i, àdhuc, les orientacions i assessoraments a centres, en relació a dissenys d’investigació-acció, s’emmarquen també en possibles línies d’investigació de l’INDEST (com a Institut de recerca de Ciències Socials de la UdL), i d’alumnes de doctorat, interessats en obrir noves perspectives de cara a treballs que poden acabar en realització de tesis.
El laboratori aporta una sèrie de plantejaments socioculturals, educatius i de salut, que facilita la incidència investigadora i formadora de la universitat a la societat. Molts problemes d’agressivitat, violència o disciplina escolar tenen el seu origen en la manca de recursos per a analitzar les situacions conflictives i elaborar estratègies que permetin gestionar les problemàtiques plantejades. Hi ha una clara demanda dels professionals de l’educació i de la salut en relació a diversos conflictes, que de vegades no es plantegen ni es gestionen correctament i/o de manera complerta. El laboratori pot ajudar a emmarcar amb més fonamentació i globalitat els conflictes, des d’una preparació teòrica en resolució de conflictes(filosofia, sociologia, psicologia social, psicopedagogia), a una intervenció aplicada (sistemàtica, amb criteris, amb estratègies, amb alternatives…). El disseny i el projecte del Laboratori es troba, en aquest sentit, en l’essència d’aquesta transformació de conflictes, basada en la recerca, la formació i l’educació, pilars bàsics d’aquest Laboratori de Mediació i Resolució de Conflictes de la UdL.

DESENVOLUPAMENT I CONSOLIDACIÓ DEL LABORATORI DE MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

  • II Jornades Dialogant amb les teories. “Violència i Salut. Prevenció i violència des dels 0 anys“. Seminari de Reflexió sobre Sociologia Contemporània i Facultat d’Infermeria; 15-16 de desembre 2015 (coordinació: Dra. F. Sanvicen i Dra. M. Gea)
  • Assessorament: Docència i Recerca MBA Internacional (IEDE- Santiago de Xile, Juliol i Novembre 2015: Dr. F. Molina); Participació en el programa Sènior (Gent Gran): sobre conflictologia, mediació i resolució de conflictes (Aula Oberta, Abril 2015: Dr. F. Molina).
  • Assessorament de l’equip docent de l’escola bressol municipal de Cappont en la implementació d’una investigació-acció a sobre violència 0 des dels 0 anys (2014-2015: Dra. F. Sanvicen).
   Darrera modificació: