Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” Fundació ASISA – UdL

Càtedra Universitat-Empresa entre la Universitat de Lleida (GESEC) i la Fundació ASISA: Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida”

 Descarregar Pdf

Càtedra pionera en l'articulació d'aspectes de salut, educació i qualitat de vida, que serveix per a consolidar activitats relacionades amb aquest tema, creant un focus de sensibilització i conscienciació dels problemes sanitaris que dia a dia afecten els més necessitats. La Càtedra promou actuacions en els següents àmbits:

Recerca: Implementar i desenvolupar projectes de recerca amb una implicació bàsica en l'àmbit espanyol, europeu i llatinoamericà, principalment.

Formació: Organització de cursos, seminaris, conferències, taules rodones, sobre temes d'actualitat en els àmbits de la salut, l'educació i la qualitat de vida i especialment la participació en el Màster Oficial de Recerca Crítica en Salut i el Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària.

Divulgació: La Càtedra difon totes les seves activitats i participa en fòrums i debats sobre salut, educació i qualitat de vida i d'altra banda ha implantat Premis de Docència i Recerca que van encaminats a donar suport a la formació i recerca en aquest terreny.

Càtedra Universitat-Empresa amb finançament de la Fundació ASISA: convenis anys 2015-2019: 80.000 euros:

– S'han dut a terme tres convocatòries anuals per a “Ajudes de Promoció de l'Excel·lència en els màsters de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia”, cobrint les matrícules de 9 estudiants del Màster de Recerca en Salut i del Màster de Formació de Professorat de Secundària.

– S'han dut a terme tres convocatòries anuals a les millors tesi doctoral en l'Àmbit de la Salut, l'Educació i la Qualitat de Vida”, premiant 4 tesis doctorals.

– S'han dut a terme 2 Congressos Internacionals sobre “Salut, Educació i Qualitat de Vida” i s'han finançat diversos projectes de recerca i transferència.

– S'ha finançat la Jornada sobre “Violència 0: Envelliment i violència” (Novembre 2017): http://www.gesec.udl.cat/wp- content/*uploads/2017/11/ DIALOGO-TEORIAS-és-2017.pdf

– Estudi sobre les Xarxes d'Escoles Saludables a Espanya (2018-2019)

– Recerca sobre Cures d'Adults Majors, Gènere i Ruralitat

– Recerca sobre Dolor i Aspectes Socials, Culturals i Educatius

– Desenvolupament sobre la Pràctica d'Activitat Física amb bicicleta: efectes sobre la Salut i la Qualitat de vida (bones pràctiques)

– Participació des del INDEST, on s'integra el GESEC i la seva Càtedra, en les Nits Europees dels Investigadors organitzades per GREiA Research Group- INSPIRIS, col·laborant INDEST (“Researcher’s Night” setembre de 2017 i de 2018, en el marc de la Nit europea que potencia la Comissió Europea com a part de les Accions Marie Curie, un programa per a potenciar carreres del personal investigador europeu) per a la divulgació de la ciència en la societat.

Finalment, els temes desenvolupats a través dels congressos, projectes i seminaris que ha sustentat la Càtedra són Salut i Educació:

Intervenció comunitària, Envelliment Actiu, Aprenentatge Servei, Educació del pacient (apoderament i TIC), Mediació i Resolució de Conflictes, Violència 0, Alternatives a l'hora de triar on i com envellir, Modalitats de cohabitació o habitatge col·laboratiu, Educació i salut des de la perspectiva del Gènere, repensant el món Rural (cap a una Sostenibilitat Social i Ambiental), Cuidats per a millorar la qualitat de vida en la menopausa, elements per a facilitar el Duel, Migració i accés universal a la salut i als recursos socials, Cures Socials, Conflictes entre l'Ètica Infermera i la Legislació Sanitària a Espanya, “Hospitals sense soroll” i campanya “SueñOn”, Educar en el Consum Responsable, Salut i Educació a les Escoles.

En aquest sentit, i per tot això, la Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” és una activitat que redunda en el benefici de la societat civil i consolida la imatge pública universitària i la seva projecció externa. 
   Darrera modificació: