Grup de Recerca Aplicada de Narrativa del Pacient (GRANAP)

 Descarregar Pdf

La Medicina Narrativa recull experiències subjectives i personals de les persones involucrades en els processos de malaltia. Dins una mirada interdisciplinar i reunint tant la perspectiva educativa (formal o informal) i mèdica (de salut i benestar), aquest projecte centra la mirada en les vivències narrades pels pacients. Concretament, les seves experiències respecte a allò que senten durant els processos de malaltia, així com la les dels seus familiars i acompanyants. Les experiències de salut i malaltia formen part de la vida i narrar les emocions, experiències i vivències al seu voltant és una riquesa per als professionals que treballen en la medicina. Destaquem la interpel·lació que ens fa com a societat, com a professionals, educadors i investigadors per promoure mesures de prevenció per tal de garantir un bon estat de salut i la qualitat de vida de les persones. Salut i malaltia són cosubstancials al procés de viure, de com viure, tant la salut com la malaltia. Des del nostre punt de vistanarrar, explicar, escriure la vida quotidiana, les emocions, les experiències i compartir-les és una activitat vivencial amb efectes positius. L'interès pel tema específic que tracta es va iniciar, de manerasistemàtica i com a prova exploratòria, el 2018 per part de dos components de l'equip (Sanvicén-Torné & Peñascal, 2018).

 

Objectius

  • Revisar la bibliografia sobre medicina narrativa i narrativa del pacient de manera sistematitzada. 
  • Analitzar les dades generals extretes, la tipologia de narratives existents i les seves característiques, relacionades amb variables com ara: el tipus de malaltia, veu narradora, sexe, any, lloc, canal de publicació, etc. 
  • Elaborar una proposta metodològica per a l'anàlisi sistemàtica de contingut que permeti elaborar matrius de guies de lectura i interpretació per a cada tipologia narrativa i per a cada grup de destinataris finals del projecte per als quals s'orienta la lectura/anàlisi/reflexió crítica: estudiants de medicina, infermeria fisioteràpia, professionals de la medicina pública i privada, zeladors, treballadors socials, pacients, familiars, entitats de salut. 
  • Identificar l'existència de “llocs comuns” tant en les narracions escrites en primera persona com en aquelles escrites per familiars. 
  • Difondre els resultats d’aquest estudi, així com la seva incorporació als plans d’estudi de les titulacions específiques dels graus de medicina, en infermeria i afins. 
  • Col·laborar amb entitats de salut de la ciutat de Lleida per desenvolupar tallers de lectura dialogada sobre narratives específiques i de trobades d'escriptura individual i/o col·laborativa. 

 

Membres

Oriol Yuguero (ORCID 0000-0002-3433-8005) 

Paquita Sanvicén-Torné (ORCID 0000-0003-4841-9153) 

Eduard Peñascal (ORCID 0000-0003-1387-5546) 

Anto Lafarga (ORCID 0000-0001-8402-3186) 

Silvia Solé (ORCID 0000-0001-6960-5364) 

Romina Sancho (ORCID 0000-0002-7513-093X) 

Eva Estupinyà (ORCID 0000-0003-2051-7288) 

 

Per a més informació consulta els nostres apartats de:

Serveis del GRANAP