GESEC

 Descarregar Pdf

Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura

El Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura, d’ara endavant GESEC, té com a objecte primordial proposar i realitzar investigacions i estudis socioculturals, bàsicament sobre aspectes d’educació, de salut i qualitat de vida, dels processos de socialització, identitat, gènere i de la construcció de la interculturalitat. Això implica necessàriament un enfocament interdisciplinari que permeti abordar aquest treball tan heterogeni i complex des del conjunt de les ciències socials: la sociologia, l’economia, l’antropologia social, la salut (infermeria), la psicologia i l’educació són les àrees centrals d’aquesta interdisciplinarietat.

El GESEC es constitueix com a grup d’investigació i com a tal s’obre al debat sobre la societat, la salut, l’educació i la cultura a Europa, Amèrica Llatina i el món de manera global. Són prioritàries així, les activitats d’intercanvi entre els països a nivell teòric i d’experiències investigadores, així com l’organització de seminaris temàtics, congressos, conferències, etc. Aquests intercanvis també tenen en compte estudis pre / post-doctorals i publicacions conjuntes.

La xarxa d’investigadors del GESEC té un àmbit i reconeixement internacional com a membres d’aquest grup i com a membres d’altres grups de recerca propis de la seva universitat o territori.

   Darrera modificació: