Localització

Universitat de Lleida

Nom
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Ciutat
Lleida
Adreça

Av. de I'Estudi General, 4, 25001 Lleida

Telèfon
(+34)973700000

Per poder donar una millor atenció, roguem us dirigiu directament a l'investigador/a corresponent, mitjançant el seu correu específic que podrà trobar detallat a l'apartat de PERSONAL DOCENT D'INVESTIGACIÓ ò PERSONAL EN FORMACIÓ