VIII Premi Càtedra Fundació ASISA a la millor tesi doctoral en l'ámbit de la salut, l'educació i la qualitat de vida

Descarregar Pdf

La Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” finançada per la Fundació ASISA vol apostar per la qualitat de les tesis doctorals, ja que significa una aposta qualitativa per la recerca i la formació en els àmbits de la salut i l’educació. La Càtedra ha decidit premiar l’esforç dels doctorands de la UdL, pilars de la formació i recerca en salut i educació. El premi té com a objecte reconèixer la recerca duta a terme en temàtiques relacionades amb la salut, els determinants socials, l’educació i la qualitat de vida, destacant d’aquesta manera aquella tesi que suposi un avenç significatiu en el coneixement en aquests àmbits.

Us informem sobre la convocatòria del VII PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L'ÀMBITO DE LA SALUT, L'EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA que anualment otorguen des de la càtedra ASISA vinculada al grup GESEC de la Universitat de Lleida, dirigida a les persones que van defensar la seva tesi doctoral en aquests àmbits a l'últim curs 2022-2023.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 1500 euros per la millor tesi doctoral de la Universitat de Lleida (curs 2022-2023).

La sol·licitud, segons el model de l'Annex 2, s'haurà de presentar per via telemàtica (correu electrònic: dpsisots.secretaria@udl.cat) a la Secretaria acadèmica del departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social (Grup GESEC - Càtedra Fundació ASISA) de la UdL.

Aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocopia/s (escanejada/es) dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats.
  • Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur en aquest sentit (màxim 1 fulla).

 

Més informació i document de sol·licitud