Nova publicació sobre el concepte de Profiguració

Descarregar Pdf

Consulta l’article publicat per Fidel Molina sobre l’art de viure en comunitat: Profiguració, sostenibilitat i desenvolupament social a Rapa Nui.

MOLINA-LUQUE, F. (2020): “The Art of Living as a Community: Profiguration, Sustainability, and Social Development in Rapa Nui”, in Sustainability, 12 (17): 6798. DOI: https://doi.org/10.3390/su12176798 (JCR: Q2, Impact Factor 2,576). PDF Version: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/17/6798/pdf