Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” Fundació ASISA-UdL

 1. Objectius de la Càtedra de Salut, Educació i Qualitat de Vida
  L’objecte d’aquesta Càtedra és la docència i recerca de la interrelació entre Salut, Educació i Qualitat de Vida, des de diferents punts de vista i, en concret, participant en el Màster de Recerca en Salut i en el Màster de Formació del Professorat de Secundària. Així mateix, la Càtedra té com a objectiu fomentar i traslladar al món universitari l’esperit investigador, establint els ponts necessaris entre les institucions acadèmiques i la societat.

 

 1. Activitats de la Càtedra
  Les activitats de la Càtedra de Salut, Educació i Qualitat de Vida estan orientades al foment de les activitats investigadores i de formació en aquest àmbit d’estudi, d’acord amb les propostes efectuades per la Direcció de la Càtedra i/o la Comissió Mixta. En tot cas, la Càtedra ha d’entendre’s com un fòrum de recerca i formació específic afectes al camp del saber de la salut i l’educació, per la qual cosa les seves activitats no han d’interferir en les activitats reglades dels Departaments sense perjudici de la possibilitat de col·laboració de mutu acord amb els mateixos.

 

 1. Amb caràcter general, la Càtedra promou actuacions en els següents àmbits:
 • Recerca: Implementar i desenvolupar projectes de recerca amb una implicació bàsica en l’àmbit espanyol, europeu i llatinoamericà, principalment.
 • Formació: Organització de cursos, seminaris, conferències, taules rodones, sobre temes d’actualitat en els àmbits de la salut, l’educació i la qualitat de vida i especialment la participació en el Màster Oficial de Recerca Crítica en Salut i el Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària.
 • Divulgació: La Càtedra difon totes les seves activitats i participa en fòrums i debats sobre salut, educació i qualitat de vida i d’altra banda ha implantat Premis de Docència i Recerca que vagin encaminats a recolzar la formació i recerca en aquest terreny.

La Càtedra desenvolupa altres activitats conjuntes de cooperació i desenvolupament de programes i projectes específics a la seva àrea específica que es determinin de mutu acord.

 

 1. Titular de la Càtedra

  La Càtedra té una doble seu ja que s’integra en el GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura): la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia, i la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida. Està dirigida pel Prof. Dr. Fidel Molina-Luque, Catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida, coordinador del Grup de Recerca Consolidat GESEC, i com a codirectora a la Dra. María Tormo com a membre de ASISA, en ella poden participar, a través de les diferents activitats, altres professors i investigadors, preferentment del GESEC, d’aquesta Universitat.

Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa de la Universitat de Lleida

Càtedres UdL. Universitat-Empresa

Ajuts

La Càtedra ASISA-UdL convoca els ajuts destinats per aquest 2017-2018. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 30 de novembre de 2017

II Premi Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA-UdL) a la millor Tesi Doctoral
Convocatòria

II Convocatòria d’Ajuts de promoció de l’Excel·lència per estudiants matriculats al “Màster Interuniversitari en Recerca en Salut” (Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia) i al “Màster en Formació de Professorat de Secundària” (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social)
Convocatòria

I Convocatòria d’Ajuts a la Recerca Càtedra “Salut, Educació i Qualitat de Vida” (Fundació ASISA-UdL)
Convocatòria
Formulari