Cadenes globals de cures feminitzades a Lleida (2018-19)

La recerca que es presenta Cadenes Globals de Cures a Lleida (CGC) té com a finalitat l’estudi des de la percepció i vivència de dones d’origen estranger que exerceixen el treball de cures a llars familiars lleidatanes, des d’una perspectiva sociològica.

La recerca pretén conèixer i aprofundir en les trajectòries de vida de dones immigrades que exerceixen avui treball de cures a casa nostra, així com traçar una comparativa entre els discursos i posicionaments de dones que exerceixen remuneradament treball de cures nascudes aquí amb la visió de dones d’origen estranger i finalment, dibuixar quins són els condicionants actuals, des d’un punt de vista legislatiu, social i polític sota els quals es duen a terme pràctiques de cures dins l’economia informal i formal.

Es preveu que a finals del 2019 es presentin públicament els resultats de l’actual recerca.