PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LA SALUT, L’EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA

Informació sobre la convocatòria de PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE LA SALUT, L’EDUCACIÓ I LA QUALITAT DE VIDA que anualment s’atorguen des de la càtedra ASISA vinculada al grup GESEC de la Universitat de Lleida, dirigida a les persones que van defensar la seva tesi doctoral en aquests àmbits al darrer curs 2018-2019.

El premi consisteix en una aportació econòmica de 1000 euros per a la millor tesi doctoral de la Universitat de Lleida (curs 2018-2019).

La sol·licitud, segons el model de l’Annex 2 del document, s’haurà de presentar a la Secretaria acadèmica del departament d’Infermeria i Fisioteràpia (Càtedra ASISA) al campus de Ciències de la Salut de la UdL, abans del dia 30 d’octubre de 2019, a les 14 hores.

Aquesta sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:

  • Fotocòpia/es dels documents que acreditin els requisits i mèrits presentats.
  • Escrit amb una breu explicació de fites aconseguides amb la tesi doctoral i projectes de futur en aquest sentit (màxim 1 full).