Grup de Reflexió sobre Sociologia Contemporània

 Descarregar Pdf

El Grup de Reflexió sobre Sociologia Contemporània (GERCS) va ser una iniciativa sorgida al novembre de 2013, al voltant de les activitats de l’assignatura Sociologia de primer curs del Grau de Treball Social. En un primer moment es va configurar com un Seminari de treball. Al maig de 2016, d’acord amb l’objectiu d’acció transformadora que pretén, s’ha redefinit com a Grup.
Està adscrit al Grup de recerca Consolidat GESEC (Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura)

Correu de contacte: gercs.udl@gmail.com

EQUIP PERMANENT
· Paquita Sanvicén-Torné, professora de Sociologia i Metodologia a la Facultat de Ciències de l’Educació, coordinadora del Grup
· Marc García, Treballador Social i Psicopedagog. Treballa en una empresa de fora de l’àmbit i està en fase de predoctorat
· Cati Cardona, va entrar al GERCS mentre era estudiant de 2n curs de treball social. És l’autora del logo.
· Jordi Bergé, Treballador Social i Psicopedagog. Treballa en una empresa de fora de l’àmbit
· Lidia Muntada, estudiant de Treball Social, 3r curs
· Beatriz Leon (quan va començar al GERCS era estudiant predoctoral, ara ja és doctora en Sociologia. La seua tesi es titula
· Carme Roma, Cap unitat tècnica Escoles Bressol Municipal de l’Ajuntament de Lleida
· Isabel Labrador, estudiant de Treball Social, 3r curs
· Esther Catalán, Treballadora Social
· Teresa Torres González, estudiant de doctorat, membre de la junta directiva del Centre Llatinoamericà de Lleida
· Jihane El Mokhtari, estudiant de Treball Social, 3r curs, col•laboradora de la revista Hawaa

MEMBRES COL·LABORADORS 
Cristina Rodríguez, tècnica del Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitas de les Dones (UdL)

PROFESSORAT COL·LABORADOR UNIVERSITAT DE LLEIDA
· Fidel Molina-Luque, catedràtic de Sociologia, IP de GESEC
· Montserrat Gea, Cap d’Estudis de la Facultat d’Infermeria
· Dolors Mayoral, professora Sociologia

OBJECTIUS
-Crear un espai d’assistència voluntària, estable, permanent i transversal de reflexió sobre la realitat i problemàtica social de l’actualitat on els estudiants, futurs professionals s’iniciïn en l’anàlisi i la recerca de contextos socials reals i en el disseny i desenvolupament de projectes d’accions transformadores.
-Aconseguir que, des de primer curs, els estudiants motivats per l’anàlisi i la intervenció que vulguin anar més enllà dels continguts i practiques d’aula trobin un espai per dialogar, contrastar, iniciar-se en la investigació i l’escriptura científica.
– Aprendre a observar la realitat amb mirada sociològica: teoria i anàlisi holístiques, local i transversal. Identificar, dialogar, entendre, detectar, cercar evidències i accions provades, planificar, actuar i transformar.
– Atansar els teòrics i les teories que interpreten el món contemporani als estudiants de Treball Social i altres disciplines relacionades amb la intervenció social
-Propiciar el treball col·laboratiu i interdisciplinar entre estudiants que cursen diferents cursos, antic estudiants ja gradutas i experts professionals que exerceixen en àmbits diversos.
-Proporcionar un espai estable de referència al voltant del qual es fomenti la reflexió teòrica i experiencial aplicada sobre teories contemporànies de transformació social, la vinculació amb altres estudiants i grups afins de dins i fora de la UdL i la motivació dels estudiants més interessats i preparats per fer recerca sociològica.
-Reflexionar sobre la teoria i vincular-la amb la pràctica, la formació acadèmica amb l’observació directa de la realitat social, la seua anàlisi i interpretació ja des dels inicis de la formació universitària i l’acció del que s’ha après a la transformació de les problemàtiques socials observades.

ACTIVITATS

Jornades i Congressos
-2017, 29-30 Novembre. Organització de les IV Jornades Dialogant amb les Teories. “Gent gran i violències viscudes. Radiografia d’una realitat complexa encara per descobrir”Universitat de Lleida. Veure el programa.
-2017, 2-4 Novembre. Comitè Organitzador del I Congrés Internacional IEI. “Educar en xarxa. Valors en una societat canviant”. Institut d’Estudis Iledencs, Lleida. Veure el programa.
-2017, 19 Octubre. Coorganització de la Jornada Dones i Igualtat de Tracte al món rural. “Les dones grans, víctimes de violències. Una realitat encara per visibilitzar”. Centre Dolors Piera, Universitat de Lleida. Veure el programa.
-2016, 14-15 Desembre III Jornades Dialogant amb les Teories. “Prevenció de la violència des de la resolució del conflicte en positiu. Diàleg i mediació”. Universitat de Lleida. Veure el programa.
-2016, 21-22 Abril. Sanvicén-Torné, Paquita; El Mokhtari, Jihane Continuïtats i canvis en les estratègies de visibilització i participació social de les dones d’origen immigrant. VII Congrés Català de Sociologia. Universitat Rovira i Virgili.
-2016, Octubre. Coordinació i desenvolupament del Taller Laboratori de Conflictologia: Gestió de Conflictes i del Grup de Treball Resolució de conflictes, violència O.
-2016, 26,27 i 28 Octubre. I Congrés internacional “Salut, educació i qualitat de vida”GESEC, Universitat de Lleida. Veure el programa.
-2016, 5-7 Juliol. Sanvicén, Paquita; Molina, Fidel; Garcia, Marc; Bergé, Jordi; Labrador,Isabel; Calero, Anna; Roma, Carme; Sanchez, Alba. Aprendre més enllà de l’aula investigant i compartint. El seminari de reflexió sobre sociologia contemporània de la Universitat de Lleida, un espai diferent per pensar i fer.Comunicació acceptada al Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. XI CIDUI Impactes de la Innovació en la Docència i l’Aprenentatge. Universitat Autònoma de Barcelona. Llegir comunicaciópublicada a la revista del Congrés.
-2016, 18 Abril. Sanvicén, Paquita. “Reflexions sobre sociologia contemporània i aprenentatge- servei” comunicació en el Simposi Convidat Aprenentatge-Servei de la Jornada sobre Millora i Qualitat de la Docència. Universitat de Lleida.

-2015, 15-16 Desembre. II Jornades Dialogant amb les teories. “Violència i Salut. Prevenció i violència des dels 0 anys“. Seminari de Reflexió sobre Sociologia Contemporània i Facultat d’Infermeria. Universitat de Lleida.Veure el programa.
-2015, 1-2 Octubre. Sanvicén, Paquita; Bergé, Jordi, Empordanés, Ariadna. Dones marroquines al capdavant de les ampes. Noves mirades, reflexions i inquietuds sobre la interrelació famílies-escola-comunitat. Comunicació presentada al Congrés Internacional Família i Escola. Universitat de Lleida. Llegir resum.
-2015, 16 Desembre. Calero, Anna; Labrador, Isabel. Antropologia i noves qüestions sobre la violènciaComunicació a les II Jornades Dialogant amb les teories.Violència i salut. Prevenció de la violència des dels 0 anys. Universitat de Lleida

-2014, 11 Desembre. I Jornada Dialogant amb les Teories. “Del que queda sòlid i del que és líquid. Al voltant de Zygmunt Bauman“. Consultar el programa.
-2014, 2-4 Juliol. Sanvicén, Paquita.; Molina, Fidel.; Mayoral, Dolors.; Garcia, Marc.; Agustí, Anna.; Catalán, Ester.; Izquierdo, Alex. “Afavorir el pensament crític impulsant la interrelació de les inquietuds i vivències amb la reflexió teòrica. Comunicació presentada al Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. VIII CIDUI Models Flexibles de Formació: una resposta a les necessitats actuals. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Llegir comunicació publicada a la revista del Congrés.

Publicacions

– 2019. Sanvicén, Paquita; Cardona, Cati; Catalán, Ester. Llibres per pensar (14). El vell i el nou, també l’amor Monogràfic mensual al diari La Manyana. 17 de febrer, p. 16-17
– 2019. Sanvicén, Paquita; Cardona, Cati; Muntada, Lidia. Llibres per pensar (13). No hi ha respostes per a tot, però cal fer les preguntes:  Monogràfic mensual al diari La Manyana. 20 de gener, p. 16-17
– 2018. Sanvicén, Paquita; Catalán, Ester; Labrador, Isabel. Llibres per pensar (11). Les dones i els treballadors, tots dos oprimits:  Monogràfic mensual al diari La Manyana. 16 de novembre, p. 16-17
– 2018. Sanvicén, Paquita; Berge, Jordi; Labrador, Isabel. Llibres per pensar (10). Refugiats: Nòmades por força:  Monogràfic mensual al diari La Manyana. 21 d’octubre, p. 16-17
– 2018. Sanvicén, Paquita; Cardona, Cati; Muntada, Lidia. Llibres per pensar (9). ‘Pedagogia do Oprimido’, 50 años: La historia del manuscrito Monogràfic mensual al diari La Manyana. 24 de juny, p. 20-21
– 2018. Sanvicén, Paquita; Garcia, Marc; Catalán, Ester. Llibres per pensar (8) Gianni Sartori. Som una cultura en la què ja ningú sap ni llegir ni pensar: només mirar. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 27 de maig, p. 18-19
– 2018. Sanvicén, Paquita; Catalan, Ester; Muntada, Lidia; Garcia, Marc; Bergé, Jordi; Cardona, Cati; Labrador, Isabel. Llibres per pensar (7) Especial Sant Jordi 2018, 7 llibres per pensar. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 22 de abril, p. 14-15
– 2018. Sanvicén, Paquita; Cardona, Cati; Labrador, Isabel. Llibres per pensar (6) Hi ha homes i dones…però potser no…. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 25 de març, p. 28-29
– 2018. Sanvicén, Paquita; Garcia, Marc; Bergé, Jordi. Llibres per pensar (5) Manuel Castells. El poder de la transformació no és només tecnològic, és comunicatiu. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 25 de febrer, p. 16-17
– 2018. Sanvicén, Paquita; Cardona, Cati; Labrador, Isabel. Llibres per pensar (4) Erich Fromm. Estimar és un art que necessita mim, atenció i, sobretot, molt de cap. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 28 de gener, p. 16-17
-2017. Sanvicén, Paquita; Catalan, Ester; Muntada, Lidia. Llibres per pensar (3) Nicholas Carr. Alerta! Demostrat: Internet ens fa menys lliures i menys reflexius. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 31 de desembre, p. 22-23.
-2017. Sanvicén, Paquita; Muntada, Lidia; Labrador, Isabel. Llibres per pensar (2) Ulrich Beck. La sociedad del riesgo. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 26 de novembre, p. 22-23.
-2017. Sanvicén, Paquita; Garcia, Marc; Bergé, Jordi. Llibres per pensar (1) Peter Berger. Invitació a la Sociologia. Monogràfic mensual al diari La Manyana. 29 d’octubre, p. 26-27
-2017. Sanvicén, Paquita; Garcia, Marc; Agustí, Anna. L’estudiant que interroga el món on viu. Monogràfic al diari La Manyana. 15 de gener, p. 6-7.
-2015. Alonso, Luís-Enrique; Agustí, Anna; Alà, Agata; Catalán, Ester; Garcia, Marc; Izquierdo, Alex; Muntada, Lidia; Labrador, Isabel; Sanvicén, Paquita. Llibre “Hi ha llocs on agafar-se en aquest món líquid? Reflexions preguntes i 19 cartes per a Zygmunt Bauman, de part de joves estudiants”. Editorial Universitat de Lleida. Veure la referència completa.

ASSESSORAMENT
-2017. Setmana de la Ciència. Viatges, turisme i globalització. Què veiem a la punta de l’iceberg? Borges, Vielha, Mollerussa (novembre 2017-gener 2018)
-2016. Setmana de la Ciència. ICE. UdL. Sumes o restes? Sobre els usos de les xarxes socials entre/per adolescents, Lleida.
-2014-2015. De l’equip docent de l’Escola Bressol Municipal de Cappont en la implementació d’una metodologia comunicativa d’investigació sobre violència 0 des dels 0 anys, Lleida (2014-2015: P. Sanvicén).

PROJECTES D’INVESTIGACIÓ
-2017. Estudi i projecte d’Intervenció sobre els usos i la millora dels usos de les xarxes socials en persones amb Sindrome de Down. Conveni amb l’Associació Lleidatana de Sindrome de Down. Per saber-ne més informació consulteu: L’ús del WhatsAppRevista Crònica, nº 27 de l’Associació Lleidatana de Sindrome de Down (desembre 2017).
-2016-2018. Prevenció de les violències des del naixement. Espais de socialització i prevenció positiva dels conflictes. GESEC- GREJE-GIEDEM. IPs. Paquita Sanvicén, Pere Lavega, Victor Breton.
-2015-2016. De dones a dones. Islam i convivència. Bouchra Ichou; Jihane El Moutkari; Paquita Sanvicén.
-2015-2017. Pla Transversal de Prevenció de les ViolènciesEs volen identificar de manera consensuada els aspectes bàsics que eduquen l’individu per conviure en societat amb valors democràtics. Els aspectes que tots els agents implicats en l’educació identifiquen com a bàsics (respecte, comunicació, coherència…) i que haurien de formar part d’un pla estratègic transversal de l’educació de l’individu formatiu coherent per als agents (pares i professionals) que socialitzen les criatures en tots els àmbit formals, no formals i informals, cara a establir un esquelet d’acció i formativa per a cada un dels àmbits.
Es pretén arribar a construir un pla estratègic de formació-acció específica per a cada àmbit però no separada de la resta. Un tot integrat i coherent adaptat a cada àmbit. No són iguals una escola bressol, un Cau, una ludoteca o una sessió d’entrenament d’un esport de base però en tots hi ha nens i nenes diversos i heterogenis que es relacionen i conflictes que es generen. Aspectes comuns, coherència. El conflicte no és dolent la violència si. Resolució dels conflictes per mitjà de l’educació i el diàleg.
Es tracta d’arribar a un compromís de tots els agents de la comunitat educativa en general i un projecte de continguts,coordinat i transversal de formació-acció que millori la preparació dels professionals, voluntaris, pares… que ajudi al tractament dels conflictes, preveient-los, avançant-se o resolent-los amb diàleg. Un projecte amb continguts, activitats, fases i indicadors d’avaluació: avançar-se a/prevenció primària/prevenció-acció.

FACULTAT, GRUPS D’ESTUDI AMB QUI ES COL·LABORA 

· Universitat de Lleida: Facultat d’Infermeria; Centre Dolors Piera; Laboratori de Resolució i Gestió dels Conflictes; Observatori d’Aprenentatge-Servei, GREJEM
· Universitat de Barcelona: Centre Especial de Recerca en Teories i Pràctiques Superadores de desigualtats (CREA)


AGRAÏMENTS 

Volem donar les gràcies a tots els i les estudiants i professionals que en un moment o altre han format part del grup. Els desitgem el millor i ja saben que, com diem sempre, CONTINUEM!

Al GERCS sempre trobareu un espai per pensar estigueu encara a la Universitat, hàgiu acabat la carrera i sigueu professionals del que heu estudiat o d’un altre sector.

Alba Sanchez, estudiant de Treball Social, va formar part del GERCS quan era estudiant de 1r curs
Anna Calero, estudiant de Treball Social, va formar part del GERCS quan era estudiant d3r curs
Ariadna Ampurdanés, estudiant de Treball Social, va formar part del GERCS quan era estudiant de 2n curs
Carla Lopez, estudiant de Treball Social, va formar part del GERCS quan era estudiant de 1r curs de TS i monitora de CAU
Bouchra Ichou, mediadora del SIE, presidenta de l’Associació de Dones Hawaa
Gemma Plana, estudiant de Treball Social, va formar part del GERCS quan era estudiant de 1r, curs de TS
Lidia Reche, estudiant de Treball Social, va formar part del GERCS quan era 1r curs
Marina Solé, va formar part del GERCS quan era Social
Eva Agustín, va formar part del GERCS quan era estudiant de Treball Social, 1r curs
Joan Giné, va formar part del GERCS quan era estudiant de Treball Social, 1r curs
Júlio Duarte, va formar part del GERCS quan era estudiant de Treball Social, 3r curs
Oriol García, va formar part del GERCS quan era estudiant de Treball Social, 1r curs
Anna Rubio, va formar part del GERCS quan era estudiant de Treball Social, 1r curs
Anna Agustí, va formar part del GERCS quan era estudiant de segon de Treball Social

   Darrera modificació: